Merfio dėsniai

Merfio termodinamikos dėsnis:
Spaudimui didėjant reikalai blogėja.

Lansfordo mokslinių pastangų taisyklė:
Paprastas paaiškinimas visada reikalauja sudėtingo sprendimo.

Rudnickio Nobelio principas:
Tik tas, kuris ką nors puikiai supranta, gali tai paaiškinti taip, kad niekas kitas to nesuprastų.

Komonero antrasis ekologijos dėsnis:
Niekas niekur neprapuola.

Paderio dėsnis:
Kas prasideda gerai, baigiasi blogai. Kas prasideda blogai, baigiasi dar blogiau.

Loginė išvada:
Viskas baigiasi blogai, nes kitaip – niekas nesibaigtų.

Remi loginė išvada:
Gera pradžia – pusė nesėkmės.

Stokmajerio teorema:
Jeigu atrodo lengva, tai iš tiesų yra sunku. Jeigu atrodo sunku, tai iš tiesų neįmanoma.

Vaino dėsnis:
Visiškas neveiklumas dėsningai didėja.

Tailzako tikimybės postulatas:
Atsitiktiniai įvykiai paprastai vyksta grupėmis.

Zimergio augančių sistemų dinamikos dėsnis:
Jei jau atidarėte skardinę slieku, vienintelis būdas ja vėl uždaryti – paimti didesnę skardinę.

Kaiseris komentuoja Zimergį:
Niekuomet neatidarykite skardinės slieku, jei nesiruošiate žvejoti.

Sturgeono dėsnis:
Devyniasdešimt procentų visko, kas vyksta, yra vien nemalonumai.

Vienpusių lūkesčių dėsniai:juokai
1. Neigiamų lūkesčių pasekmė – neigiami rezultatai.
2. Teigiamų lūkesčių pasekmė – irgi neigiami rezultatai.

Regresyvus laimėjimo dėsnis:
Praeitų metų laimėjimai visada esti svaresni.

Neįvardytasis dėsnis:
Kai tik ką nors pasakote garsiai: jei tai gera – dingsta; jei tai bloga – įvyksta.

Šneterli loginių išvadų apibendrinimas:
Net jei nemalonumas negali atsitikti, jis atsitinka.
(Variacija: jei neįmanoma pralaimėti, vis tiek pralaimėsite.)

Dar vienas apibendrinimas:
Nemalonumai ateina ir praeina, o jų kūrėjai lieka.

Silvermano paradoksas:
Jeigu Merfio dėsnis gali nesuveikti, tai ir nesuveiks.

Paskolos – nes reikia gyventi, kol esate gyvi!

Dėsniai naujiems mokslo ir žinių metams

Gampersono dėsnis: įvykio tikimybė yra atvirkščiai proporcinga norui, kad taip įvyktų.

Isavio progreso dėsniai:

Progreso kryptis: dauguma dalykų nuolat blogėja.
Progreso trajektorija: trumpiausias kelias – tai ilgiausias atstumas tarp dviejų taškų.
Progreso dialektika: tiesioginis veiksmas lemia ir tiesioginę reakciją.
Progreso tempas: visuomenė yra mulas, o ne automobilis; jei paspausi per stipriai, jis spirs ir numes spaudžiantį jojiką.

Pirmasis Sodo dėsnis: pasiekti užsibrėžtą tikslą būtinai nesąmoningai sutrukdys kitas žmogus ar aplinkybės. Vis dėlto kai kurie tikslai yra pasiekiami, nes trukdančiajam trukdo kiti.
Antrasis Sodo dėsnis: anksčiau ar vėliau atsiras galybė pačiu blogiausių aplinkybių.
Loginė išvada: bet kuri sistema turi būti sukurta taip. kad atsilaikytų ir prieš pačias blogiausias aplinkybes.

Simono dėsnis: visa, kas sujungta, anksčiau ar vėliau išyra.

Džordžo dėsnis: visi pliusai turi savų minusų.

Aristotelio posakis: visada turėtumėt teikti pirmenybę tam, kas galima, bet neįmanoma, o ne tam, kas įmanoma, bet negalima.

Rudino dėsnis: krizių metu, kai žmogus priverstas pasirinkti, kaip elgtis, dauguma žmonių pasirenka patį blogiausią variantą.iron man

Ginsbergo teorema:
1. Negali laimėti.
2. Negali nei laimėti, nei pralaimėti.
3. Negali net pasitraukti iš žaidimo.

Ginsbergo teoremos Frimano komentaras: kiekviena svarbesnė filosofija, bandanti atskleisti gyvenimo prasmę, siekia paneigti bent vieną Ginsbergo teoremos dalį. Pavyzdžiui:
1. Kapitalizmas yra pagrįstas prielaida, kad tu gali laimėti.
2. Socializmas pagrįstas prielaida, kad tu negali nei laimėti, nei pralaimėti.
3. Misticizmas pagrįstas prielaida, kad gali pasitraukti iš žaidimo.

Ermano komentaras:
1. Prieš pagerėdami reikalai visada pablogėja.
2. Kas tvirtino, kad reikalai apskritai pagerės?

Klausimai – Atsakymai – Ir vėl klausimai

Sveiki, mieli skaitytojai! =’) Tikiuosi, gerai praleidote tas dvi savaites, apie kurias šiuo metu galvoju. Tai, kad Jūs tikriausiai nežinote apie kurias dvi savaites galvoju, net nėra ypatingai svarbu – svarbu tik tai, kad jas būtumėte praleidę džiugiai ir maloniai. O taip juk ir buvo, tiesa?

Šiandien noriu truputį su Jumis pasidalinti. Ne vien pasyviai tėkštelėti keletą aforizmų, priežodžių ar “The Secret“ stiliaus pamokymų, bet ir pasidalinti savo pamąstymais. Prisipažinsiu, nemaža dalis vadinamųjų “išminties perliukų“, kuriuos sutinku vartydamas knygos ar internetinių tinklaraščių puslapius, mane trikdo. Šiais “trikdžiais“ noriu pasidalinti su Jumis ir, tikiuosi, kartu pajėgsime juos išsklaidyti.

Pasiruošę? Pradedam!

Išminties lobynai

“Mes esame gyvieji magnetai. Mes pritraukiame į savo gyvenimus tai, apie ką nuolat galvojame.“ (Rhonda Byrne)

OK… Šis teiginys labiausiai man neduoda ramybės pastaruoju metu. Kadaise nuoširdžiai galvojau, jog pats savo stebuklingos valios pastangomis generuoju mintis. Kiek vėliau, pradėjęs domėtis filosofija, atradau, jog minčių aš negeneruoju – jos paprasčiausiai mane aplanko, o po kurio laiko palieka. Tuomet kas čia ką traukia? Mintys, kurių nekontroliuoju ir kurių nepasirenku, pritraukia visokio plauko nelaimes į mano gyvenimą? Kažkas čia ne taip…

“Tam, kad užaugtume ir taptume tuo, kas iš tiesų esame, reikia daug pastangų ir drąsos“ (e. e. cummings)

Vėl kyla noras pasikasyti pakaušį. Kaip aš galiu būti kažkuo, kuo nesu? Net Dievas Šventajame Rašte sakė: “Aš Esu, Kas Esu“ (YHWH). Suprantu, kur link veda e. e. cummings’as, bet man vis vien atrodo, kad net ir ta “netikra“ mano asmenybės dalis lygiai tokia pat tikra. Net tuomet, kai išsižadu savo jausmų ir taikausi prie išgalvotų visuomenės normų, atskleidžiu tą savo tikros asmenybės dalį, kuri yra prisitaikėliška.

Skrybėlius:

“Ar aš išprotėjau?“

Alisa:

“Bijau, kad taip. Tau seniai ne visi namie. Bet leisk, atskleisiu paslaptį – patys geriausi žmonės lygiai taip pat išprotėję.“

Neturiu prie ko prikibti. Sutinku ir su ironiška šypsena palydžiu Jus į rytojų. 🙂

Merfienos

Septintoji Zimergio išimtis Merfio dėsniui: Kai lyja, tai kaip iš kibiro.
Bolingo postulatas: Jei puikiai jautiesi, nesijaudink – praeis.
Chriso komentaras: Visada tenka atsisakyti ko nori dėl to, ko labiau nori.

Vaito teiginys: Neliūdink širdies.
Oveno Vaito teiginio komentaras: Gali atsirasti norinčių tą daryti.
Oveno komentaro Vaito teiginiui Birdo papildymas: Ir jie pasistengs tai padaryti kuo greičiau.

lle dėsnis: Visada yra lengvesnis būdas ką nors padaryti.
Loginės išvados:
1. Kai per daug galvoji apie lengvesnį kelią, paprastai jo nepamatai.
2. Nepamato ir lle.

Haimano dėsnis: Vidutinybė mėgdžioja.
Pirmasis Cizholmo dėsnis: Kai viskas klojasi gerai, žinok – nepasiseks.
Loginės išvados:
1. Kai reikalai labai blogi, jie dar pablogės.
2. Jei atrodo, kad situacija gerėja, vadinasi, kažką pražiopsojote.

Antrasis Cizholmo dėsnis: Visus pasiūlymus kiti žmonės būtinai supras skirtingai nei siūlantysis.
Loginės išvados:
1. Net jeigu dėstote taip aiškiai, kad niekaip neįmanoma neteisingai suprasti, vis tiek atsiras žmogus, kuris supras neteisingai.
2. Jeigu darote ką nors, kas tikrai turi susilaukti pripažinimo, kažkam tai vis tiek nepatiks.
3. Numatyti tikslo įgyvendinimo būdai nepasiteisins.

Melo dėsnis: Kad ir kiek įrodinėtumėt, jog kažkas yra melas, visada atsiras žmonių, tikinčių, jog tai – gryna teisybė.

Pirmasis Skoto dėsnis: Nesvarbu, kad kažkas daroma neteisingai: galbūt tai gerai atrodo.
Antrasis Skoto dėsnis: Kai aptinkame klaidą ir ja ištaisome, suvokiame, jog tai visai nebuvo klaida.

Raining Cats and dogs

Dėsniai, teoremos ir išmintis

Merfio dėsnis (Merfio formuluotė): Jei egzistuoja du ar daugiau būdų ką nors padaryti, ir vienas jų klaidingas, tai kas nors pasirinks kaip tik ši būdą.

Merfio dėsnis: Jei tik kas nors gali nepasisekti, būtinai nepasiseks.
Loginės išvados:
1. Viskas ne taip paprasta, kaip atrodo.
2. Viskas trunka ilgiau, nei jūs manėte.
3. Iš visų įmanomų nemalonumų įvyks būtent tas, kuris pridarys daugiausia bėdos.
4. Jei jums pavyksta išvengti keturių nesėkmės galimybių, bematant atsiras ir penktoji.
5. Likimo valioje palikti reikalai dėsningai blogėja.
6. Vos susiruošus ką nors daryti, būtinai atsiras kitas, skubesnis darbas.
7. Kiekvienas sprendimas kelia naujų problemų.
8. Viska padaryti taip, kad ir kvailiui būtų aišku, neįmanoma, nes kvailiai be galo išradingi.
9. Prigimtis yra ištvirkusi.

Benedikto principas (buvusi devintoji Merfio loginė išvada): Prigimtyje visada glūdi slapta yda.

Atskleidimo dėsnis: Slapta yda niekada nelieka nepastebėta.

Merfio filosofija: Šypsokis: rytoj bus dar blogiau.
Įspėjimas: Šypsodamiesi, jūs paliekate savo dantis neapsaugotus.

Merfio konstanta: Reikalai blogėja tiesiog proporcingai jų svarbai.

Kiekybinis Merfio dėsnio patikrinimas (Hilo komentaras):
1. Jei dėl nesėkmės prarandate daug, susirūpinkite.
2. Jei keisdamas ką nors neturite ko prarasti, atsipalaiduokite.
3. Jei keisdamas ką nors gaunate ko tik trokštate, irgi atsipalaiduokite.
4. Jei visa tai neturi reikšmės, tai ir nesvarbu.

Lofto skundas: Būtinai bus bandoma pataisyti tai, kas nėra sugedę.

Otole komentaras Merfio dėsniui: Merfis buvo optimistas.

Merfio dėsniai

Dvikalbiai išminties perliukai

Labas rytas, mielas skaitytojau! Nepamenu, kam tiksliau pasakojau – sau, Tau ar kam nors kitam – bet rytas man visuomet buvo pasakų ir stebuklų metas. Riba tarp sapno ir realybės dar labai plonytė – kartais tokia plonytė, jog gyvūnėliai ima ir prakalbsta. Net ne šiaip lietuviškai, o dar ir angliškai, ispaniškai ir visaip kaip kitaip. 🙂

Rytinė mano nuotaika – “nurauta“. Madyt kasdienė masturbacija – tpfu, meditacija – daro savo. 🙂 Šiandien esu paruošęs šiek tiek bipolinių – afektinių išminties perliukų. Pirmąjį pristatysiu angliškai, o lietuviškai pateiksiu savąją įvykių versiją. Raunam? Raunam!

When in doubt, whip it out!

Tikram vyrui prieš moterį ranka niekuomet nekyla. Dažniausiai jam kyla visai kas kito.

Wise men, when in doubt whether to speak or to keep quiet, give themselves the benefit of the doubt, and remain silent.

Neturi ką pasakyti? Papasakok tai močiutei. Turi ką pasakyti? Papasakok tai močiutei du kartus!

When in doubt, tell the truth. – Mark Twain

Man artimesnė Oskaro Wilde’o versija: “Neleiskite, kad tiesa sutrukdytų papasakoti gerą istoriją.“ 🙂

I remember my choir teacher in high school told me, ‘When in doubt, sing loud.’ I’m a terrible singer, but I always auditioned for the musicals, and would get cast in them because I really would just put it all out there. That was really good advice, and I think it works for everything, not just acting. – Judy Greer

Visų pirma, kas ta Judy Greer? Oh, right… Karats ši technika tikrai pasiteisina – daugelį nekompetetingų pašnekovų galima peršaukti savąja ultra-nekompetencija. Tiesa, man kiek artimesnė ši įvykių versiją: “Kai nežinai ką daryti, išjunk Bronių ir išgirsk meiliai į ausį šnibždantį Širdies balsą.“

Gal pats / pati / Parvatė Patil turi kuo pasidalinti? Komentarų skiltis – visuomet atvira! 🙂

True dat! (Tikra tiesa)

 

Išminties perliukai du

Iki Naujųjų Metų beliko kiek daugiau nei keturiasdešimt aštuonios valandos. Ir būk Tu man lyg tyčia – manyje išsivystė kažkokia aversija skaičiams. Nei iš šio, nei iš to paėmiau ir nusprendžiau, jog kurį laiką viską bandysiu sutalpinti į žodžius. O kadangi tikroji Tiesa į žodžius netelpa, matyt visą laika užsiiminėsiu pseudointelektualine masturbacija. 🙂 Na, OK, gana svaiplakos ir tyčiojimosi iš savęs. Šiandien, kaip ir žadėjau praeitame įraše, ketinu su Tavimi pasidalinti bent jau dvigubai didesniu išminties perliukų skaičiumi nei praeitą kartą. Kuri jų dalis iš tiesų kyla iš išminties, o ne iš-minties – spręsti Tau:

 • Ką gali daryti tuoj, niekad nesakyk “ai, tingiu“. (truputis anti-humoro)
 • Nemaža tiesos dalis slypi antinksčiuose. Bėda – ta, kad tokio dalyko kaip antinksčiai lig šiol išvis nebuvo. O kaip tada su tiesa?
 • Jei viskas yra reliatyvu, ar faktas, jog viskas yra reliatyvu – taip pat reliatyvus?
 • Teisingas atsakymas į klausimą: “Kas pasirodė anksčiau – višta ar kiaušinis?“ dažniausiai yra “O kam tai rūpi?“
 • Statistiškai (beveik) įrodyta, jog iš vakaro atsigulus miegoti su batais, ryte skaudės galvą.
 • Chirurgai būna dviejų rūšių: tikri profesionalai ir iki skausmo pažįstami.
 • Ar kada nors pagalvojai, jog būtent mes esame tie žmonės, kuriais mažylius gąsdina tėvai?
 • Kuo ypatingas Kaunas? Ogi tuo, jog jame galima užsipilti degalų pakeliui iš Vilniaus į Klaipėdą.
 • Jau gana seniai ramybės man neduoda klausimas: “Kieno genialus protas nusprendė žurnalą, rašantį beveik vien apie ligas, pavadinti Sveikata?“

Meh… Tiesą sakant, vėl pavargau nuo mąstymo. O šis nuovargis – vienas iš nemaloniausių. Ką gi, daug kas jau buvo išsakyta, ir dar daugiau – liko neišsakyti. Jei darbus esi linkęs baigti iki galo, teks dar kartą užsukti į šį tinklaraštį. Kol kas – įspūdingų ir stebuklingų Naujųjų Metų!

Linksmų artėjančių!

Išminties perliukai

Ahoi, pone Bebre! Labai nejaukiai jaučiuosi skiltyje “Apie Mane“ pamiršęs prisistatyti. Dėl šios priežasties, kiek neįprastai sau pačiam, pirmąjį tinklaraščio įrašą pradėsiu nuo šiokio tokio prisistatymo. Būk geras, pakentėk truputį. O jei esi išties užsiėmęs, praleisk kitą pastraipą ir žvilgsnį mesk į taškiukais pažymėtas sentencijas. Ten sukrauta visa šios dienos išmintis. 🙂

Esu vardu Rėjus. Taip, vardas – kiek neįprastas, ir ne – mano pavardė nera Ban’as. 🙂 Rėjum gimiau, Rėjum kurį laiką ir ketinu pasilikti. Man – dvidešimt penkeri metai ir džiaugiuosi įžengęs i pirmąjį savo būsimo gyvenimo šimtmečio ketvirtį. Oi, kaip painiai nuskambėjo paskutinis sakinys. Matyt, tai – ženklas, jog reikia pereiti prie Esmės. Na, gerai, šį kartą apie pačią pačią Esmė gal ir nekalbėsim, bet vis tik šiokia tokia Gyvenimiška išmintimi noriu pasidalinti:

 • Nėra to blog’o, kas neišeitų į internetą. (Akivaizdu, ar ne?)
 • Jei gali nerašyti – apskritai nerašyti – būk geras, nerašyk. 🙂
 • Esame savo paties kūdikiai, kad ir kaip fantasmagoriškai tai skambėtų.
 • Maža to, esame savo paties tėvai, mamos, geriausi draugai ir priešai – nedaug kas šioje Visatoje iškrenta už “aš pats“ ribų.
 • Esame savo gyvenimo šeimininkai – ir nesvarbu, jei šių teisių kadaise atsisakėme, bet kada galime jas atgauti. “Tavo noras – Tau įsakymas“ – kažkaip panašiai turėtų prasidėti “The Secret“ tęsinys.
 • Viršikinykas visada teisus. Jei viršininkas, kurį sutartinai vadiname “viršikinyku“ neteisus – gyvenimą pradėk iš naujo. Juokauju, žinoma. 🙂

Pradėjau nuo gėdingo prisipažinimo, ir matyt užbaigsiu dar vienu gėdingu prisipažinimu: Vedamas gilios puikybės ir bandydamas šiaip ne taip Tave, skaitytojau, sudominti, pasitenkinsiu šešiomis sentencijomis. Jei norėsi sužinoti daugiau – užsuk po dienos ar kitos.

Iki malonaus! 🙂

Ir nereikia jokių "aligatorių"

Follow Iš Minties Į Mintį on WordPress.com

Įveskite savo el. pašto adresą, jei norite prenumeruoti šį tinklaraštį ir gauti pranešimus apie naujus straipsnius el. paštu.

Join 25 other subscribers
AsTaleMelo

Aš Tave Myliu užsienietiškai :)

Techienos

Aukštųjų technologijų naujienos

Gurmanams

Pirmyn į skanesnį rytojų!

GAMTA PRO LANGĄ

Atidžiau pasižiūrėk - ką matai?

Sveikas, gyvenime!

Tinklaraštis mylintiems gyvenimą

Kitas Kinas!

Ar tikrai myli kiną labiau nei merginą?

Buda namuose

Sveikos, šviesios ir spalvotos gyvensenos portalas

Pelėdos patarimai

Patarimai visais gyvenimo klausimais

Patarimai visiems

Patarimai visais gyvenimo klausimais

Iš pieno plaukus

Tinklalapis apie grožį

Sveika. Graži

Sveikatos ir grožio puoselėjimo tinklaraštis

bambukynas

Tinklalapis apie gyvenimą drauge su gamta

maistologas

Tinklaraštis apie mitybą

Vegetarai

Tinklaraštis vegetarams ir apie vegetarus

DAUG PINIGŲ

Tinklaraštis apie pinigus

UŽSIDIRBTI PINIGŲ

Tinklaraštis apie pinigus

Finansų planavimas

Tinklaraštis apie ekonomiką ir finansus